เมนูหลัก
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
39346   คน
เริ่มนับ 21 พฤศจิกายน 2558
นายสุภัค  แปลยาว
นายสุภัค แปลยาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
หนังสือมอบอำนาจยื่นแทนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
หนังสือมอบอำนาจยื่นแทนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
หนังสือมอบอำนาจยื่นแทนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
แบบคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบฟอร์มขอกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุ(กระทรวงพัฒนาสังคมฯ)
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
นางสุภัตตรา	แสนหล้า
นางสุภัตตรา แสนหล้า
รองปลัด อบต.ปอแดง รักษาราชการปลัด อบต.ปอแดง
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 13)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 15/12/2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.ปอแดง สิ้นสุด 30 ก.ย. 64 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 26)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 23/10/2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง เรื่อง รายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 38)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 06/10/2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (มกราคา - มีนาคม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 123)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 04/04/2565
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๒ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 249)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ     เมื่อวันที่: 27/02/2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเส้นทางเกษตรบ้านวงษ์สว่าง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 217)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 14/03/2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 319)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 14/03/2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนอนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำกัดเซาะ บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 246)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 17/01/2561
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 (อ่าน : 87)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 (อ่าน : 75)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปี 2564 (อ่าน : 78)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัย 3 ปี 2564 (อ่าน : 72)
ประกาศ เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัย 3 ปี 2564 (อ่าน : 76)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 64 (อ่าน : 75)
เชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 (อ่าน : 74)
ประกาศ เรียกสมาชิกสภาฯประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2564 (อ่าน : 76)
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 (อ่าน : 75)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง สมัยสามัญที่ 3 1/2563 (อ่าน : 138)

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดิอน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 75)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 03/05/2565
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดิอน มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 69)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 05/07/2565
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดิอน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 62)  รายละเอียด »
โดย :      เมื่อวันที่: 02/06/2565
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดิอน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 91)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 05/05/2565
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 190)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 24/06/2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวงษ์สว่าง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 232)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ     เมื่อวันที่: 03/04/2562
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๒ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 210)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ     เมื่อวันที่: 27/02/2562
โครงการปรับปรุงถนนสายหลักบ้านมาบตากล้า - บ้านปอแดง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 195)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ     เมื่อวันที่: 21/02/2562

Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
Video Thumbnail บ้านหัวฝาย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
Video Thumbnail สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข"
Video Thumbnail 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กระดานข่าวทั่วไป
​ รถกระบะย้ายบ้าน รถบรรทุก6ล้อ รถบรรทุกสิบล้อ อำเภอเมืองขอนแก่น ( อ่าน 281 / ตอบ 0 )
    โดย : adisak  kaewthachat   เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2559 : 16:43   
มหกรรรมเทศนาธรรมแห่งปี “มีเทศน์มีทอล์ค” 5 สัญจร จ.ขอนแก่น ( อ่าน 281 / ตอบ 0 )
    โดย : ok  mass   เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2559 : 14:09   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

<< ธันวาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • test
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธ.ออมสิน
 • ธ.ธกส
 • โยธาไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมจัดหางาน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย