เมนูหลัก
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
7   คน
สถิติวันนี้
97   คน
สถิติทั้งหมด
67237   คน
เริ่มนับ 21 พฤศจิกายน 2558
นายสุภัค  แปลยาว
นายสุภัค แปลยาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
สายด่วน 0892738398
หนังสือมอบอำนาจยื่นแทนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
หนังสือมอบอำนาจยื่นแทนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
หนังสือมอบอำนาจยื่นแทนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
แบบคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบฟอร์มขอกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุ(กระทรวงพัฒนาสังคมฯ)
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
นางพานิจ ทำสีทา
นางพานิจ ทำสีทา
รองปลัด อบต.ปอแดง รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปอแดง
สายด่วน 061-0187800
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 30)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง     เมื่อวันที่: 19/02/2567
รายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2567 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 4)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 09/04/2567
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 15)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง     เมื่อวันที่: 28/3/2567
รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 13)  รายละเอียด »
โดย : องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง     เมื่อวันที่: 20/03/2567
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๒ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 280)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ     เมื่อวันที่: 27/02/2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเส้นทางเกษตรบ้านวงษ์สว่าง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 245)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 14/03/2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 349)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 14/03/2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนอนคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำกัดเซาะ บ้านมาบตากล้า หมู่ที่ 5 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 274)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 17/01/2561
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (อ่าน : 31)
รายงานการแปรญัตติ ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน : 35)
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ปี 2566 (อ่าน : 37)
แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน : 35)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน : 37)
แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัย 4 ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน : 30)
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 (อ่าน : 31)
แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน : 32)
แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน : 30)
แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัย 2 ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน : 33)

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดิอน ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 32)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 02/01/2567
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดิอน พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 36)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 01/12/2566
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดิอน ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 31)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 01/11/2566
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดิอน มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 37)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 03/07/2566
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 220)  รายละเอียด »
โดย : กองคลัง     เมื่อวันที่: 24/06/2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวงษ์สว่าง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 265)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ     เมื่อวันที่: 03/04/2562
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๒ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 242)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ     เมื่อวันที่: 27/02/2562
โครงการปรับปรุงถนนสายหลักบ้านมาบตากล้า - บ้านปอแดง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 223)  รายละเอียด »
โดย : งานพัสดุ     เมื่อวันที่: 21/02/2562

Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
Video Thumbnail บ้านหัวฝาย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
Video Thumbnail สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด "พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข"
Video Thumbnail 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธ.ออมสิน
 • ธ.ธกส
 • โยธาไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมจัดหางาน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย