เมนูหลัก
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
56   คน
สถิติทั้งหมด
30437   คน
เริ่มนับ 21 พฤศจิกายน 2558
เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจยื่นแทนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 81.73k
หนังสือมอบอำนาจยื่นแทนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 81.73k
หนังสือมอบอำนาจยื่นแทนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 81.73k
แบบคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 166.3k
แบบคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 335.03k
แบบฟอร์มขอกู้เงินกองทุนผู้สูงอายุ(กระทรวงพัฒนาสังคมฯ) 582.16k
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน 449.01k
คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 226.09k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 208.7k
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 256.89k
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 232.49k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 236.21k
การรับชำระภาษีป้าย 252.61k
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 252.37k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 300.51k
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 290k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 224.93k
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 98.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 96.5k
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 93.5k
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 88.5k
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานีน้ำมันระยะที่ 1 ออกคำสั่ง 102k
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานีน้ำมันระยะที่ 2 ออกใบอนุญาต 85.5k
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 88.5k
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน 61.5k
การออกใบอนุญาตน้ำมัน1 102.5k
การออกใบอนุญาตน้ำมันระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาต 86.5k
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 83.5k
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 96.5k
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถกลับรถทางเข้าออก 98k
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 89.5k
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 120k
การแจ้งขุดดิน 92k
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 98k
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ลำดับที่ 147 120.5k
การแจ้งถมดิน 94k
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 94k
ภาษีบำรุงท้องที่ 78.5k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส่งปฏิกูล 224.93k
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารมาตรา 32 83.5k

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>