เมนูหลัก
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
59   คน
สถิติทั้งหมด
30440   คน
เริ่มนับ 21 พฤศจิกายน 2558
สำนักปลัด
ชื่อ - นามสกุล :
นายกังวาน ไชยบุรี
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ : 089-9043373
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวัชรินทร์ ชมพูโคตร
ตำแหน่ง :
นิติกรชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวฐิตินันท์ สะเดา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิโรจน์ แสนพลมาศ
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
สิบเอกสุรพล วรดี
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเกษร เจริญชัย
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเบญจมินทร์ สมบูรณ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เบอร์ติดต่อ : 065-3384859
อีเมล์ : benjaminsomboon1977@gmail.com
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรสวรรค์ พุทธโค
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิไลวรรณ์ พลอยงาม
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธงชัย ประชากูล
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถ
เบอร์ติดต่อ : 089-3972493
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนาถอนงค์ เฉิดรัศมี
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ(งานบันทึกข้อมูล)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายโกสินทร์ ไชยบุรี
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ(จนท.ประจำหน่วยกู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนวัฒน์ ตุติ
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ(จนท.ประจำหน่วยกู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุริยา หนูตา
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ(จนท.ประจำหน่วยกู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทวี พรมวะ
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ(จนท.ประจำหน่วยกู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายดำรงค์ แอมโคก
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ(จนท.ประจำหน่วยกู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสนิท โคตจัตุรัส
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ(จนท.ประจำหน่วยกู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบดินทร์ นิลสูงเนิน
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ(จนท.ประจำหน่วยกู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศราวุธ สุนสุข
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ(จนท.ประจำหน่วยกู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิมล ยตะโคตร
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ(พนง.ทำความสะอาด)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุพรรษา จันทิมา
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ(พนง.ทำความสะอาด)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
หน้าที่   1 |