เมนูหลัก
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
60   คน
สถิติทั้งหมด
30441   คน
เริ่มนับ 21 พฤศจิกายน 2558
กองคลัง
ชื่อ - นามสกุล :
นายรุ่งนะภา อ่อนศรี
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 095-7987482
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุพรรณี รักขวา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอนันต์ คำสุ่ย
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางปณิดา เทศแก้ว
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายถาวร ทุมมา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอรทัย วิสุวงษ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจตุพร สุนสุข
ตำแหน่ง :
ผู่ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวจุฑามาศ แอมโคก
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
หน้าที่   1 |